Menu
Blog

Aan de oever

Pasen 2024

Aan de oever.
een wind steekt op,
tot stormachtige hoogten
De zee, onstuimige
strekt zich voor me uit

Aan de oever,
kijkend over mijn schouder
volgden dagen een ritme
raakt het zonlicht de aarde
vind ieder werk voor handen

Aan de oever,
trekken de jaren
in een paar seconden voorbij
zoals het altijd was
van generatie op generatie

Aan de oever,
waar golven deinen
de kracht van de wind
me schudden doet op mijn grondvesten
wat is waar?

Aan de oever,
staande in de branding
staat het leven stil
Doorleefde wegen zo vertrouwd
beangstigd het onbekende

Aan de oever,
het striemende zoute water
verwachtingen, dromen spatten uiteen
geselend voor de ziel
is dit het leven?

Stilgezet,
werd het volk
het deed ze roepen
Heer, doe ons dit niet aan!

Stilgezet,
morren en klagen
vertrouwen of terugkeren
staand voor een keuze

Stilgezet,
Aan de Oever
spreekt de Heer: “Wees stil,
Ik zal voor jullie strijden.”

Aan de oever
Stilgezet
Wat doe jij?
Mor je? Klaag je?
Of kniel je, net als Jezus:
en zeg je in vertrouwen:
‘Uw wil geschiedde?’

Pasen 2024

Deze proza is geschreven voor de 40-dagentijd paaskalender van VSTK 2024.

No Comments

    Leave a Reply